Search
fr-FRmk-MKsq-AL

Bashkëpunimi  i decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë

Programi për bashkëpunim të decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Republikës së Maqedonisë ka për qëllim të kontribuojë për zhvillimin e mirë të qeverisjes lokale dhe zhvillimin e barazuar rajonal në të dy territoret. Ky bashkëpunim realizohet nëpërmjet shkëmbimit të informatave, përvojave dhe praktikave të mira mes aktorëve të ndryshëm si pushteti lokal, shoqatat qytetare, institucionet arsimore dhe sektori privat.

Lajme dhe aktivitete

Le maintien de la paix - L’enjeu de la 17ème Université de la paix de Caen 2017-07-25

Le maintien de la paix - L’enjeu de la 17ème Université de la paix de Caen

Du 5 au 11 juin 2017, l’Université de la paix de Caen, organisée par l’Institut international des droits de...

Avant-première du documentaire A Current Past d’Arnaud Lanouiller 2017-07-25

Avant-première du documentaire A Current Past d’Arnaud Lanouiller

Le 30 mai 2017 à 18h30, à l’amphithéâtre de la médiathèque de Colombelles, se tiendra...

Exposition – Skopje vu par Jérémie Buchholtz 2017-07-25

Exposition – Skopje vu par Jérémie Buchholtz

L’exposition photographique « Skopje vu par Jérémie Buchholtz » sera ouvert le 19 mai 2017, dans la...

Appel à candidatures - Université de la Paix 2017 2017-07-25

Appel à candidatures - Université de la Paix 2017

Du 5 au 11 juin 2017, L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région Normandie et...

Le forum « Perspectives européennes pour les autorités locales » à Bitola 2017-04-01

Le forum « Perspectives européennes pour les autorités locales » à Bitola

Du 29 au 30 mars, à Bitola, le forum de trois jours « Perspectives européennes pour les autorités locales » a...

Forum « Perspectives européennes pour les autorités locales » 2017-02-22

Forum « Perspectives européennes pour les autorités locales »

Le Forum « Perspectives européennes pour les autorités locales » aura lieu du 29 au 31 mars 2017 à...

RSS

Bartës të këtij bashkëpunimi rajonal të demokracisë lokale janë Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme dhe Ministria e Vetëqeverisjes Lokale e R. së Maqedonisë. Programi financiarisht është mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme e R. së Francës dhe është koordinuar nga Shoqata e Agjencive për Demokraci Lokale (ALDA).