Search
fr-FRmk-MKsq-AL

Bashkëpunimi  i decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë

Programi për bashkëpunim të decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Republikës së Maqedonisë ka për qëllim të kontribuojë për zhvillimin e mirë të qeverisjes lokale dhe zhvillimin e barazuar rajonal në të dy territoret. Ky bashkëpunim realizohet nëpërmjet shkëmbimit të informatave, përvojave dhe praktikave të mira mes aktorëve të ndryshëm si pushteti lokal, shoqatat qytetare, institucionet arsimore dhe sektori privat.

Lajme dhe aktivitete

Les Autorités Locales et Organisations de la Société Civile participeront à des formations pour favoriser la démocratie locale au travers de la coopération 2017-11-24

Les Autorités Locales et Organisations de la Société Civile participeront à des formations pour favoriser la démocratie locale au travers de la coopération

Quatre formations portant sur des sujets tels que les outils utiles pour la démocratie locale, la budgétisation et la transparence...

Réunion du Comité de pilotage de la plateforme France - Balkans 2017-11-17

Réunion du Comité de pilotage de la plateforme France - Balkans

La réunion du Comité de pilotage de la plateforme France - Balkans s’est tenue le 10 novembre 2017, à Paris, au...

Comité de pilotage des partenaires de la coopération entre la Normandie et la Macédoine 2017-11-13

Comité de pilotage des partenaires de la coopération entre la Normandie et la Macédoine

Le 13 novembre 2017, les partenaires normands de la coopération entre la Normandie et Macédoine se sont réuni pour un...

Convention de coopération entre ALDA et Colombelles 2017-11-11

Convention de coopération entre ALDA et Colombelles

Le 11 novembre 2017 à Colombelle, Francesco Zarzana, membre du Conseil d'administration d'ALDA, et Marc Pottier, maire de la ville de...

Stèle dédiée aux soldats macédoniens à Colombelles 2017-11-11

Stèle dédiée aux soldats macédoniens à Colombelles

Les noms de trente-trois soldats macédoniens de Novaci, tués lors de la Première Guerre mondiale sur le Front d’orient,...

Appel à la formation pour les représentants des organisations de la société civile et des collectivités locales 2017-10-26

Appel à la formation pour les représentants des organisations de la société civile et des collectivités locales

Dans le cadre du projet «CSOs for making local democracy work», une série de formations de deux jours sera organisée...

RSS

Bartës të këtij bashkëpunimi rajonal të demokracisë lokale janë Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme dhe Ministria e Vetëqeverisjes Lokale e R. së Maqedonisë. Programi financiarisht është mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme e R. së Francës dhe është koordinuar nga Shoqata e Agjencive për Demokraci Lokale (ALDA).