Search
fr-FRmk-MKsq-AL

Bashkëpunimi  i decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë

Programi për bashkëpunim të decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Republikës së Maqedonisë ka për qëllim të kontribuojë për zhvillimin e mirë të qeverisjes lokale dhe zhvillimin e barazuar rajonal në të dy territoret. Ky bashkëpunim realizohet nëpërmjet shkëmbimit të informatave, përvojave dhe praktikave të mira mes aktorëve të ndryshëm si pushteti lokal, shoqatat qytetare, institucionet arsimore dhe sektori privat.

Lajme dhe aktivitete

Les conseils municipaux d’Ifs et Debar en visite d’étude à Paris e enjte, 22 mars 2018

Les conseils municipaux d’Ifs et Debar en visite d’étude à Paris

Dans le cadre des activités en cours d’Ifs et Debar une visite d’étude des jeunes représentants des CMJ...

Festival francophone du Reportage court pour les jeunes journalistes e mërkurë, 21 mars 2018

Festival francophone du Reportage court pour les jeunes journalistes

L’association « Sur les pas d’Albert Londres » et le Club audiovisuel de Vichy ont créé, cette...

L’exemple de la coopération Normandie – Macédoine à la rencontre internationale à Dijon e hënë, 19 mars 2018

L’exemple de la coopération Normandie – Macédoine à la rencontre internationale à Dijon

La rencontre internationale des partenariats entre la France et les Balkans s’est tenu les 16 et 17 mars 2018 à Dijon. Cet...

La fête Chandeleur célébrée à Novaci e enjte, 1 mars 2018

La fête Chandeleur célébrée à Novaci

La Chandeleur a été marquée à Novaci par la présentation de l’histoire de cette ancienne...

Les animateurs jeunesse : moteurs de changements dans le domaine de la Jeunesse et l’Information des jeunes e enjte, 1 mars 2018

Les animateurs jeunesse : moteurs de changements dans le domaine de la Jeunesse et l’Information des jeunes

Du 20 au 23 février 2018, à Struga, Macédoine, la Coalition des organisations de jeunesse – SEGA en...

Université de la Paix 2018 e martë, 20 shkurt 2018

Université de la Paix 2018

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix en coopération avec la Région de Normandie et...

RSS

Bartës të këtij bashkëpunimi rajonal të demokracisë lokale janë Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme dhe Ministria e Vetëqeverisjes Lokale e R. së Maqedonisë. Programi financiarisht është mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme e R. së Francës dhe është koordinuar nga Shoqata e Agjencive për Demokraci Lokale (ALDA).