Search
fr-FRmk-MKsq-AL

Kultura dne arti

Mbështetje për mobilitet të artistëve

- Informim dhe mbështetje për mundësitë e mobilitetit

- Njoftim me mënyrat e mobilitetit për aktorët e ndryshëm, siç janë Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme, Instituti Francez nga Shkupi, Bashkimi Evropian ose autoritetet maqedonase.

Të mundësohet mobilitet i qytetarëve nga Maqedonia dhe Normandia e Poshtme është një iniciativë gjithnjë më e madhe në programin. Theksi para së gjithash është vendosur në mobilitetin e të rinjve dhe artistëve nga dy territoret.

Në secilin projekt, të zgjedhurit lokal dhe/ose profesionistë takohen dhe njoftojnë territoret që janë pjesë të bashkëpunimit.


Mobilitet në kulturë [kulturë dhe art]

Koordinim nga ana e LOKOMOTIVA – Qendra për Iniciativa të Reja të Art dhe Kulturë   

Asociacioni Lokomotiva është përgjegjëse për mbështetjen e shkëmbimeve dhe të udhëheq procesin e mobilitetit të artistëve.

Në këto projekte përfshihen artistë që veprojnë në fusha të ndryshme artistike dhe vepra e të cilëve drejtpërdrejtë do të ndikojë mbi territorin, dhe ajo krijon një vlerë të shtuar për këtë bashkëpunim.

Gjatë viteve të fundit ka pasur rritje të numrit të artistëve që kanë shkuar në qëndrim artistik në partneritet me Institutin Francez nga Parisi në temën e artit vizual. Gjatë kohës së Festivalit të Filmit Francez në Shkup që organizon Instituti Francez nga Shkup vendoset theks i veçantë filmave nga Normandia e Poshtme, dhe gjithë kjo është mbështetur me praninë dhe paraqiten e personave të mëdha nga ky rajon. Në fushën e muzikës gjithashtu janë zbatuar projekte në temën e trashëgimisë gojore dhe muzikore nga Maqedonia që përfshin shkëmbime, krijimtari dhe koncerte.