Search
fr-FRmk-MKsq-AL

Канцеларија на соработката во Скопје

Асоцијација на агенции за локална демократија (АЛДА)

Бул. Партизански одреди, бр. 43Б, стан 5

1000 Скопје, Македонија

Тел: 02 6091 060

bn-mk@aldaintranet.org