Search
fr-FRmk-MKsq-AL

Уметници

Поддршка за мобилност на уметниците

- Информирање и поддршка за можностите на мобилноста

- Запознавање со начините за мобилност кај различни чинители, како што се Регионалниот совет на Долна Нормандија, Францускиот институт од Скопје, Европската унија или македонските власти.

Да се овозможи мобилност на жителите од Македонија и Долна Нормандија е сеприсутна иницијатива во програмата. Акцентот пред сè е ставен на мобилноста на младите и на уметниците од двете територии.

Во секој проект, локалните избраници и/или професионалци се среќаваат и ги запознаваат териториите кои се дел од соработката.


Мобилност во културата [култура и уметност]

Координација од страна на ЛОКОМОТИВА – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата

Асоцијацијата Локомотива е задолжена да ги поддржува размените и да го води процесот на мобилност на уметници.

Во ваквите проекти се вклучуваат уметници кои творат во разни уметнички области чија дејност директно влијае врз територијата, а тоа создава вистинска додадена вредност за оваа соработка.

Во последниве години имаше пораст на бројот на уметници кои заминуваа на уметнички престој во партнерство со Францускиот институт од Париз на тема визуелна уметност. За време на Фестивалот на француски филм во Скопје што го организира Францускиот институт од Скопје се става акцент на филмовите од Долна Нормандија, а сето тоа е поткрепено со гостување на разни личности токму од тој регион. Во областа на музиката исто така беа спроведени проекти на тема усно и музичко културно наследство од Македонија што вклучуваа размени, творештво и концерти.


Координација од страна на ЛОКОМОТИВА – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата

Асоцијацијата Локомотива е задолжена да ги поддржува размените и да го води процесот на мобилност на уметници.

Во ваквите проекти се вклучуваат уметници кои творат во разни уметнички области чија дејност директно влијае врз територијата, а тоа создава вистинска додадена вредност за оваа соработка.

Во последниве години имаше пораст на бројот на уметници кои заминуваа на уметнички престој во партнерство со Францускиот институт од Париз на тема визуелна уметност. За време на Фестивалот на француски филм во Скопје што го организира Францускиот институт од Скопје се става акцент на филмовите од Долна Нормандија, а сето тоа е поткрепено со гостување на разни личности токму од тој регион. Во областа на музиката исто така беа спроведени проекти на тема усно и музичко културно наследство од Македонија што вклучуваа размени, творештво и концерти (проект на трубачката група од Каен – Баруф оркестар).
Мобилност во културата [култура и уметност]

Координација од страна на ЛОКОМОТИВА – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата

Асоцијацијата Локомотива е задолжена да ги поддржува размените и да го води процесот на мобилност на уметници.

Во ваквите проекти се вклучуваат уметници кои творат во разни уметнички области чија дејност директно влијае врз територијата, а тоа создава вистинска додадена вредност за оваа соработка.

Во последниве години имаше пораст на бројот на уметници кои заминуваа на уметнички престој во партнерство со Францускиот институт од Париз на тема визуелна уметност. За време на Фестивалот на француски филм во Скопје што го организира Францускиот институт од Скопје се става акцент на филмовите од Долна Нормандија, а сето тоа е поткрепено со гостување на разни личности токму од тој регион. Во областа на музиката исто така беа спроведени проекти на тема усно и музичко културно наследство од Македонија што вклучуваа размени, творештво и концерти (проект на трубачката група од Каен – Баруф оркестар).